Электронды кітапханалар

 

Қазақстандық ұлттық электронды кітапхана http://www.kazneb.kz
Электронды кітапхана «Современная литература Казахстана» http://doc.nlrk.kz
Электронды кітапхана «Nazarbayev University» https://library.nu.edu.kz/
Электронды кітапхана «Қазақстанның ашық кітапханасы» http://www.kitap.kz
Ғылыми электронды кітапхана http://elibrary.ru
Сетевой проект исторической библиотеки «Руниверс» http://www.runivers.ru
Портал «Финансовые науки» http://www.mirkin.ru
Библиотека «Гумер» –  Гуманитарные науки http://www.gumer.info
Электронная библиотека Всемирного банка http://elibrary.worldbank.org
Bilim Media Group және TWIG «Мектеп бағдарламасына сай ресурс» https://twig-bilim.kz/kz