Баспа және электронды басылымға тапсырыс  Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ Басқарма Төрағасы-Ректордың атына рәсімделеді. Факультет деканы және кафедра меңгерушісінің  қолы  қойылып, мөр басылған тапсырыс akhmetova_aa_8@enu.kz эл.почтасына  жіберіледі.

Тапсырыс үлгісі

Тапсырыста кітаптың авторы мен аты, ISBN, баспасы, шыққан жылы, қажетті данасы мен бағасы, оқу пәні, оқу бағдарламасы көрсетілу керек.

Прайс-парақтар

Анықтама телефоны: 8 (7172)709-500 (ішкі. 36-106)