Пәндік кітапханашы

Факультеттің пәндік кітапханашысы

   Пәндік кітапханашылар ЕҰУ-дың оқу және ғылыми-зерттеу үдерісін ақпараттық қолдау жәнепрофессор-оқытушылар құрамының еңбектерін насихаттау үшін құрылған топ. Пәндік кітапханашылар мамандықтар бойынша кітапхана қорын жетілдіру және  кафедралармен байланыс орнату үшін жауапты. Пәндік кітапханашыларға мынадай тапсырмалар жүктелген:

-Кафедра мәжілісі және басқа да ресми және бейресми факультет пен кафедра  шараларына барынша қатысады;

– Кафедраның оқу процесіне қажеттібасылымдарды сатып алуға бергентапсырыстардың орындалуын;

– Кафедра күндерін, Ақпарат күндерін, Факультет күндерін және басқа да кітапхана іс-шараларын ұйымдастыруға және өткізуге қатысады;

– профессор-оқытушылар құрамының оқу және ғылыми-зерттеу қызметіндегі қажеттіліктерін зерттейді;

– ғылыми жарияланымдарды жасау бойынша консультациялық қызмет көрсетеді;

– профессор-оқытушылар құрамы мен білім алушылар контингентінің ақпараттық сауаттылығын арттыру бойынша іс-шараларды ұйымдастырады;

      Құрметті оқытушылар! Егер кітапхананың ресурстары мен қызметтерін пайдалану туралы сұрақтарыңыз болса, сондай-ақ кітапханамен ынтымақтастық туралы ұсыныстарыңыз болса, факультетіңіздің пәндік кітапханашысымен байланыса аласыз.